Lista umów o dofinansowanie podpisanych w sierpniu 2020 roku w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania IX.1.1 oraz Poddziałania IX.1.3

Data publikacji: 01.09.2020 r.

Informujemy, że dnia 31 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował

  • listę podpisanych umów o dofinansowanie w sierpniu 2020 r. w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 w ramach Poddziałania IX.1.1„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
    lista umów
  • listę podpisanych umów o dofinansowanie w sierpniu 2020 r. w ramach konkursu RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.1.3„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź"
    lista umów

Artykuły powiązane

 
Top