Listy umów o dofinansowanie projektów, podpisanych w styczniu 2020 w ramach trzech konkursów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Artykuły powiązane

 
Top