Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"

Data publikacji: 25.04.2018 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"
Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top