Informacja o aktualizacji załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.1

Data publikacji: 20.04.2016 r.

Informujemy, iż 18 kwietnia 2016 r. opublikowana została informacja o aktualizacji załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na korektę formuły w punkcie 5.7.3.1 „w tym wkład własny w kosztach bezpośrednich" Formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 udostępnia Wersję 2 Formularza wniosku

Powyższe zmiany obowiązują od 18 kwietnia 2016 r.

Komunikat oraz zaktualizowana wersja formularza wniosku dostępna jest na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

Artykuły powiązane

 
Top