Lista umów o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 08.07.2022 r.

8 lipca 2022 roku w związku z zakończeniem podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował pełne zestawienie wszystkich podpisanych umów w przedmiotowym naborze.

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top