Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Miasto Łódź

Data publikacji: 15.06.2020 r.

10 czerwca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Miasto Łódź.

Szczegółowe informacje o projektach wybranych do dofinansowania znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top