Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 01.02.2019 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi została opublikowana lista wybranych projektów do dofinansowania w ramach konkursu:
nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (III runda) z Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top