Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 
Top