Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 23.11.2020 r.

Informujemy, że dnia 23 listopada 2020 r. na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zostały opublikowane informacje o:

  • liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20 (II runda) w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
    lista projektów
  • liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20 (II runda) w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - wersja 02 po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie
    lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top