Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu dla Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

Data publikacji: 03.08.2018 r.

Informujemy iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zamieszczona została lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT".

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top