Zakończenie podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania IX .2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 06.02.2018 r.

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top