Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dla Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne-ZIT

Data publikacji: 22.06.2018 r.

Informujemy, że została opublikowana lista projektów przekazanych do negocjacji w ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne-ZIT".

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top