Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania IX.1.1

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 06.04.2016 r.

Informujemy, iż dnia 15 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie związane z ogłoszonym konkursem nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16, który skierowany jest do podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top