Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 15.07.2020 r.

Informujemy, że dnia 14 lipca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikowalikował informacje o wynikach naboru pozakonkursowego nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/20 w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top