Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursów: nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15, nr RPLD.09.01.01.01-IP.01-10-002/15, nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15

Data publikacji: 02.05.2016 r.

Informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o umowach podpisanych w kwietniu 2016 r. w ramach konkursów:
nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, etap podpisywania umów o dofinansowanie projektu został zakończony.

Informacje dostępne są na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

Artykuły powiązane

 
Top