Projekty przekazane do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 19.07.2019 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewudzkiego Urzędu Pracy w Łodzi ukazała sie informacja o projektach przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursów nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (II runda) w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top