Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT

Data publikacji: 16.07.2020 r.

Informujemy, że 15 lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o projektach przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 w ramach Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT".

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top