Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dla Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Data publikacji: 06.08.2018 r.

Informujemy, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zamieszczona została lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top