Zmiana Regulaminu Konkursu na usługi społeczne i zdrowotne (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej)

Data publikacji: 07.08.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia pełnego wykorzystania kwoty dofinansowania dokonano zmiany Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18.
 
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 7 sierpnia 2018 r.

Zmieniony regulamin dostepny jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Artykuły powiązane

 
Top