Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu dla Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT"

Data publikacji: 20.11.2020 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi ukazało się ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym online, które dotyczy konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT".

Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2020 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top