Umowy podpisane w listopadzie w ramach konkursu dla Poddziałania IX.1.1 oraz Poddziałania IX.2.1

Data publikacji: 30.11.2017 r.

Informujemy, że  na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl opuplikowana została informacja o umowach podpisanych w listopadzie w ramach:

  • konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (linki bezpośrednie: WUP w Łodzi, Portal Funduszy Europejskich)
  • konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (linki bezpośrednie: WUP w Łodzi, Portal Funduszy Europejskich)

Artykuły powiązane

 
Top