Informacja o aktualizacji konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 dla Poddziałania IX.2.1

Data publikacji: 21.04.2016 r.

Informujemy, iż 18 kwietnia 2016 r., opublikowana została aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" - Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na korektę formuły w punkcie 5.7.3.1 „w tym wkład własny w kosztach bezpośrednich” Formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16, udostępnia xlsWersję 2 Formularza wniosku1.04 MB

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 18.04.2016 r.

Pełna aktualizacja dostępna na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

Artykuły powiązane

 
Top