Wyniki konkursu w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 18.08.2017 r.

Informujemy, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top