Lista umów podpisanych w maju 2018 r. w ramch konkursu dla Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-miasto Łódź

Data publikacji: 28.05.2018 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi została opublikowana informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-miasto Łódź" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista umów.

Artykuły powiązane

 
Top