Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"

Data publikacji: 01.08.2016 r.

Iinformujemy,że na stronie www.rpo.wup.lodz.pl została opublikowana informacja o podpisanych w lipcu 2016 r. umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top