Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź

Data publikacji: 09.04.2020 r.

8 kwietnia 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) opublikował informacje o projektach przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkusu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top