Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 27.09.2019 r.

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o projektach przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19 (III runda), Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top