lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu Usługi społeczne i zdrowotne (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej)

Data publikacji: 07.08.2018 r.

Informujemy, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zamieszczona została lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top