Listy umów o dofinansowanie podpisanych w październiku 2019 roku w ramach konkursów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usług społecznych i zdrowotnych

Artykuły powiązane

 
Top