Lista umów o dofinansowanie podpisanych w lipcu i sierpniu w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usług społecznych i zdrowotnych

Artykuły powiązane

 
Top