Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu dla Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT

Data publikacji: 01.08.2018 r.

Informujemy iż 31 lipca 2018 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zamieszczona została lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.3.3 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top