Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16

Data publikacji: 28.04.2016 r.

Informujemy, że z uwagi na konieczność doprecyzowania i poprawienia zapisów Regulaminu, zmianie ulega treść Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 na stronie tytułowej (str. 1), w pkt. 2.8 Wymagane wskaźniki pomiaru celu (str. 14), w pkt. 6.2 Ocena formalno-merytoryczna (str. 39), a także w pkt. 8 Umowa o dofinansowanie (str. 64) oraz w załączniku nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu

 
Powyższe zmiany obowiązują od 27 kwietnia 2016 r.


Pełna aktualizacja dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top