Zakończenie podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

Data publikacji: 14.01.2021 r.

13 stycznia 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informację o zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach konkursów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT.
Nr konkursów:
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 - Szczegółowe informacje o liście projektów wybranych do dofinansowania
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 - Szczegółowe informacje o liście projektów wybranych do dofinansowania

 

Artykuły powiązane

 
Top