Zmiana regulaminu konkursu dla Poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - miasto Łódź

Data publikacji: 09.03.2017 r.

Informujemy, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/17, ogłoszonego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia"
Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź"

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Artykuły powiązane

 
Top