Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramch konkursu dotyczącego wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - miasto Łódź (I runda)

Data publikacji: 24.07.2020 r.

Informujemy, że 22 lipca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/20 dotyczącego Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź" I runda.

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top