Lista umów o dofinansowanie podpisanych w czerwcu 2020 roku w ramach konkursu dotyczącego wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - miasto Łódź

Data publikacji: 31.07.2020 r.

Informujemy, że dnia 31 lipca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę umów podpisanych w czerwcu 2020 roku w ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19 dotyczącego Poddziałania VIII.3.4 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - miasto Łódź".

Lista umów

Artykuły powiązane

 
Top