Lista podpisanych umów w ramach konkursu z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 31.01.2019 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi została opublikowana lista podpisanych w styczniu 2019 roku umów w ramach konkursu:
nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top