Ogłoszono konkursy dla Poddziłania IX.1.1, Poddziałania IX.2.2 oraz Poddziałania IX.2.1

Data publikacji: 30.11.2017 r.

W dniu 29 listopada Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił trzy konkursy:

  • RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich
  • RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich
  • RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich

Artykuły powiązane

 
Top