Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu dla Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

Data publikacji: 02.08.2018 r.

Informujemy iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zamieszczona została lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT..

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top