Lista umów o dofinansowanie podpisanych w lipcu 2020 roku w ramach konkursów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 31.07.2020 r.

Informujemy, że dnia 31 lipca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listy umów podpisanych w lipcu 2020 roku w ramach konkursów:

dotyczących Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Artykuły powiązane

 
Top