Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Informujemy, że dnia 21 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi została opublikowana informacja o:

  • liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"
  • liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" – wersja 02 po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie

Artykuły powiązane

 
Top