Lista podpisanych umów w ramach konkursu z Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

Data publikacji: 31.01.2019 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi została opublikowana lista podpisanych w styczniu 2019 roku umów w ramach konkursu:
nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT".

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top