Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Informujemy, że dnia 20 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi została opublikowana informacja o liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top