Aktualizacja załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ - Poddziałanie VIII.3.3 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT".

Data publikacji: 05.08.2016 r.

informujemy, iż dnia 5 sierpnia 2016 r. opublikowana została aktualizacja załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ - Poddziałanie VIII.3.3 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT".

Komunikat oraz zaktualizowane wersje dokumentów dostępne są na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

Artykuły powiązane

 
Top