Lista wszystkich podpisanych umów o dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT

Data publikacji: 13.08.2020 r.

Informujemy, że dnia 13 sierpnia 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 dotyczącego Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, RPO Łódzkiego.

Lista umów

Artykuły powiązane

 
Top