Umowy podpisane we wrześniu w ramach konkursu dla Poddziałania IX.1.1

Data publikacji: 27.09.2017 r.

Informujemy, że na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich została opublikowana informacja o umowach podpisanych we wrześniu w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top