Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania IX.1.1

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 13.04.2016 r.

Informujemy, iż dnia 25 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie związane z ogłoszonym konkursem nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16, który skierowany jest do podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Dodatkowe informacje

  • Status: Aktualne
  • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
  • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top