Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramch konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (I runda)

Data publikacji: 21.07.2020 r.

Informujemy, że 21 lipca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 dotyczącego Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" I runda.

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top