Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 08.02.2018 r.

Informujemy, że została opublikowana informacja o liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top