Wyniki konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych RPO WŁ

Data publikacji: 28.04.2016 r.

Informujemy, że w dniu 27.04.2016 r. opublikowane zostały wyniki konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" RPO WŁ.

pdfLista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania171.11 KB

Informujemy, że w dniu 22.06.2016 r. na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl (oraz na portalu FE) opublikowana została lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" - wersja 02, po uwzględnieniu protestów (wiersze wyróżnione intensywnym szarym kolorem).

pdfLista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – wersja 02, po uwzględnieniu protestów135.96 KB

Wyniki dostępne również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Artykuły powiązane

 
Top